Pikatyöpalvelut käyttöoikeussopimus Made in Internet® v1.3

Taustatietoa

Made in Internet® on Suomessa rekisteröity tavaramerkki jonka omistaja on Hankiworks Oy (2682502-7). Yhtiön kotipaikka on Suomi. Made in Internet® tarkoittaa käyttöoikeutta, jonka palvelun käyttäjä saa haltuunsa. Tällä lisenssillä palvelun loppukäyttäjä voi käyttää Pikatyöpalvelua edellyttäen, että käyttö ei vahingoita palvelun mainetta, teknistä toimivuutta ja käyttäjän toiminta on lakien ja hyvien tapojen mukainen. Hankiworks Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä lisenssisopimusta ja ilmoittaa muutoksista asiakkailleen. Made in Internet® tavaramerkin käyttö on luvanvaraista ja luvan myöntää tavaramerkin omistaja Hankiworks Oy.

Rajoitukset

Made in Internet® lisenssin alla julkaistua palvelua (tässä tapauksessa Pikatyöpalvelu ) ei saa käyttää rasismiin, kiusaamiseen tai muuhun syrjintään, väkivaltaan, päihteiden käyttöön, aseisiin, terrorismiin, räjähteisiin tai seksuaalisen materiaalin julkaisemiseen. Palvelun käyttäjä sitoutuu palvelun käyttöehtoihin. Sääntöjen vastaisesta toiminnasta menettää palvelun käyttöoikeuden välittömästi ilman erillistä varoitusta. Pikatyöpalvelu toimitetaan “As it is” -periaatteella, joka tarkoittaa että se on sellainen kuin se on ilman ohjelmistojen asiakas- tai käyttäjäkohtaista räätälöintiä tai tukipalvelua. Erillistä tukipalvelua ja ylläpitopalvelua voidaan hankkia tilauksesta.

Tavoitteet

Made in Internet® tavaramerkin tavoitteena on julkaistavaan sisältöön liittyvä laatulupaus, jota tavoitellaan julkaistavan sisällön kontrollilla ja jakelulla Pikatyöpalvelussa. Sen tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaista ja edullisia tietojärjestelmäpalveluita asiakkailleen, jonka tuottamisesta vastaa Hankiworks Oy. Hyödynämme sisältöjien julkaisuissa Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International lisenssiä mahdollisimman laajan jakelun tavoittamiseksi.

Vastuu ohjelmistokoodista

Pikatyöpalvelun ohjelmistokoodista vastaa Hankiworks Oy niissä tapauksissa, joissa yhtiö on itse kirjoittanut ohjelmistokoodin ja julkaissut sen Pikatyöpalvelussa. Muutoin Pikatyöpalvelu palvelu noudattaa ohjelmistotoimittajina toimivien alihankkijoiden käyttöoikeussopimuksia liittyen tietosuojaan, palvelun toimivuuteen, tietoturvaan, datan tallennukseen, käyttöön sekä ohjelmistojen virheettömyyteen ja erheettömyyteen.

Teknologian toimitusvastuu

Made in Internet® -käyttöoikeussopimuksen hyväksymällä, käyttäjä tiedostaa että Pikatyöpalvelussa käytettyjen ohjelmistojen ja teknologioiden toimivuudesta ja toimitusehdoista vastaavat järjestelmäkomponenttien toimittajat, joilta Hankiworks Oy on ne hankkinut. Yhtiö noudattaa toiminnassaan alihankkijoidensa toimitusehtoja, ja nämä sopimusehdot ovat asiakkaiden hyödynnettävissä Made in Internet® palvelulisenssin kautta.

Palveluiden toimitusvastuu

Hankiworks Oy ja muut palvelua käyttävät muut osapuolet eivät ole vastuussa alustapalveluiden saatavuudesta tai käytettävyydestä. Pikatyöpalvelulla ei ole takuuta. Palvelun tuottajat ja palvelua käyttävät tahot eivät ole sopimusoikeudellisessa vastuussa mahdollisista virheistä tai vikatilanteista ja niiden seurauksista. Palvelu tuotetaan as it is -mallin mukaisesti, joka tarkoittaa sitä että palvelu tarjotaan käyttäjille sellaisena kuin se on.

GDPR -tietosuoja ja tietojenkäsittely

Pikatyöpalvelu tallentaa ne tiedot, mitä käyttäjät palvelussa julkaisevat. Alustapalvelun tarjoajana toimiva Hankiworks Oy ei seuraa käyttäjien muissa nettipalveluissa. Pikatyöpalvelu tallentaa tietoa sen käyttäjistä silloin, kun palvelun käyttäjät tallentavat tietoa alustalle rekisteröityessään ja käyttäessään Pikapalveluita. Ilmoituksiin liittyvästä tietojenkäsittelystä vastaavat ilmoituksia julkaisevat yritykset, jotka rekisterinpitäjänä sitoutuvat turvalliseen henkilötietojen käsittelyyn ja käyttävät kerättyjä tietoja Made in Internet 1.3 -lisenssin määrittelemällä tavalla. Käyttäjä voi poistaa profiilinsa itse vapaasti ilman erillistä ilmoitusta. Sen voi tehdä käyttäjän profiilissa settings -kohdassa. Työnhakijat voivat poistaa digityöhakemuksensa tiedot palvelusta. Tiedot katoavat kun työpaikkailmoitus poistetaan Pikatyöpalvelusta.

Digitaalisessa työhakemuksessa tallennettavat käyttäjien pakolliset tiedot:

 • etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, ammattinimike

Digitaalisessa työhakemuksessa tallennettavat vapaaehtoiset tiedot:

 • koulutus, koulutuspaikka, suoritusaika, työnantajatiedot, työtehtävätiedot, työssäoloaika muut vapaasti annettavat tiedot, paikkakunta, valokuva, osaamistiedot, muut vapaaehtoiset tiedot

Pikatyöpalvelun anonymisoitu geneerinen käyttäjäseuranta

 • Pikatyöpalvelu kerää anonymisoitua dataa palvelun käytöstä tilastointia varten. Mikäli et halua luovuttaa näitä tietoja niin suosittelemme käyttämään tietokonetta, jossa on VPN-yhteys, sekä Firefox -selain mihin on asennettu Privacy Badger -lisäosa.
 • Kerättäviä tietoja ovat
  • ip-osoitteeseen perustuva maa-, alue- tai kuntakohtainen sijainti
  • vierailuaika
  • sivustolla vietetty aika
  • tekniset metatiedot (selain, käyttöjärjestelmä, resoluutio, päätelaitetyyppi)
  • mistä osoitteesta käyttäjät ovat tulleet tai minne menevät käytön jälkeen

Keräämme tietoja siksi, jotta tiedämme käyttäjämäärän, missä palvelua käytetään ja tunnistamme teknologioita, jotta voimme turvata palvelun yhteensopivuuden myös tulevaisuudessa.

Tietoja keräävän osapuolen vastuut ja velvoitteet:

Pikatyöpalvelussa julkaistavia tietoja käytetään rekrytointiin ja työllistämisen edistämiseen. Pikatyöpalvelun kautta kerättäviä tietoja ei saa käyttää mainos- ja markkinointitoimintaan. Tietojen käyttö suoramarkkinointiin on ehdottomasti kielletty. Pikatyöpalvelun kautta kerättäviä tietoja voi yhdistää työpaikkailmoituksessa käytettäviin oheispalveluihin, jotka ovat esillä ilmoituksessa. Työpaikkailmoituksissa luotuja tietoja. Hankiworks Oy pidättää oikeuden muuttaa lisenssiehtoja.

 

Muutosloki

14.02.2020 Tarkennettu tietosuojalausekkeen sisältöä, kuvattu anonymisoitu käyttäjäseuranta, lisätty turvallisuussuosituksia

19.11.2019 Pikatyöpalvelun lisenssi Made in Internet® v1.3 julkaistu.

 

fiSuomi
en_USEnglish sv_SESvenska ru_RUРусский pl_PLPolski ukУкраїнська fiSuomi